- Informator
  Informator
  Sklepy w Dzielnicy
  Kultura i rozrywka
  Mieszkańcy czekają na
  Sprawy porzadkowe w Dzielnicy
  Licznik odsłon
------- *** ------

Informacja dla mieszkańców


           Z przyczyn formalno-prawnych wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku", planowane w dniach 30.12.2016r. ÷ 31.01.2017r., nie odbędzie się.

Planujemy wyłożenie ww. projektu planu w lutym. Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy VII Dwór.

Z poważaniem
Tomasz Sojak
Biuro Rozwoju Gdańska

 

-------  ***  -------

Z życia Dzielnicy, ciekawostki i bezpłatne porady prawne

 

Dzielnicę VII Dwór przyłączono do Straży Miejskiej

I Referat Gdańsk–Przymorze ul. Gospody 19a.
 

Referat jest czynny codziennie w godzinach 07:00 – 15:00.

Kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej Gd-Przymorze.

nr 58 556 32 30 oraz nr 58 553 47 60

Strażnicy Rejonowi;

Rejonowy Strażnik Miejski Dzielnicy VII Dwór - Katarzyna Bobowicz.

Rejonowy Strażnik Miejski z Oliwy - Wojciech Dębski.


Katarzyna Bobowicz zastępuje strażnika z Oliwy i odwrotnie Strażnik z Oliwy zastępuje K. Bobowicz.


Link do strony Straży Miejskiej Przymorze i można napisać do Straży;

https://strazmiejska.gda.pl/twoja-dzielnica/vii-dwor/

info. Kazimierz Stencel
 

-------  ***  -------

Bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które ze względów finansowych, wieku lub sytuacji kryzysowej często mają ograniczony dostęp do tego typu usług. Zgodnie z zapisami ustawy, z porad będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat.

Ponadto, pomoc prawna adresowana jest do osób, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów, a także zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Warunkiem uzyskania porady będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnej porady prawnej oraz podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

Gdzie zgłosić się po nieodpłatną poradę prawną?

Z nieodpłatnych porad prawnych Gdańszczanie skorzystać będą mogli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) w godzinach 8:30-17:00

ul. Elbląska 66 A 8:00:16:00.

Ponadto organizacje pozarządowe będą prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 49 – czynne,

 - poniedziałki 13:00-18:00, - wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00.

Gdańsk Orunia (Dom Sąsiedzki) ul. Gościnna 14 - czynne

 - poniedziałki 16:00-20:00, - wtorki i czwartki 9:00-13:00, - środy 13:00-17:00, -

    - piątki 15:00-19:00.

Gdańsk Strzyża ul. Kisielewskiego 12 – czynne

 - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00

Gdańsk Śródmieście ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) czynne

    - poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 16:00-20:00, - środy 11:30-15:30.

Od dnia 4.01.2016 r. szczegółowych informacji dotyczących nieodpłatnych porad prawnych udziela: Pani Monika Grochulska tel. 58/320-53-55.

Ponadto, informacje na temat darmowej porady prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszury będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie MOPR i Ministerstwa Sprawiedliwości

Monika Ostrowska                                                                                                      Tel. 58 342 31 50

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                     Fax 58 342 31 51

ul. Konrada Leczkowa 1A                                                                                                               Kom. 797 909 128

80-432 Gdańsk                                                                                                          e-mail: m.ostrowska@mopr.gda.pl

 

-------  ***  -------

Zobacz przejazd tunelem pod Martwą Wisłą 6 kwietnia 2016, godz. 13:05
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zobacz-przejazd-tunelem-pod-Martwa-Wisla-n100449.html


Przekrój podłużny pod Martwą Wisłą.

=====================================================================

Powstał nowy plac z urządzeniami do ćwiczeń
na terenie leśnym w Dzielnicy VII Dwór

            W tej kwestii nowego placu do ćwiczeń na facebooku pojawiły się nieprawdziwe informacje i dlatego Mieszkańcom Dzielnicy VII Dwór należy przedstawienie rzetelnej prawdy. Na terenie należącym do Dzielnicy VII Dwór – działka nr 405/4 usytuowanej w obrębie nr 29 położona jest na przedłużeniu ul. Kiepury po drugiej stronie wyjścia z tunelu pod nasypem PKM – a leśną alejką prowadzącą do ul. Michałowskiego na VII Dworze. Od kilkudziesięciu lat, działka i wokół cały teren w tym dawny tor saneczkowy, był zaniedbywany i zarastał chaszczami i drzewami samosiejkami. (przykładowe poniżej zdjęcie z 15 sierpnia 2015 r).

Projekt placu do ćwiczeń na wolnym powietrzu opracowało i wykonało przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic w Gdańsku które wystąpiło do Rady Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o wyrażenie zgody na zagospodarowanie części tej działki na plac z urządzeniami do ćwiczeń dla mieszkańców Strzyży i VII Dworu oraz osób uprawiających jogging po lesie.

Radni Dzielnicy VII Dwór na III sesji w sierpniu 2015 r, większością jednego głosu podjęli uchwałę popierającą pomysł Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic i wyrazili zgodę na realizację tego projektu oraz podjęli stosowną uchwałę nr III/9/2015. Za głosowanie nad tą uchwałą, obecnie jedna z Radnych Dzielnicy VII Dwór straszy na facebooku - rozliczeniem tych Radnych, którzy głosowali za rozwojem i sportem. Następnie projekt został złożony przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic do Miasta Gdańska do konkursu na najlepszy plac zabaw i projekt ten wygrał. Za otrzymane z Miasta granty w wys. 50 tys. projekt na przełomie listopada i grudnia 2015r. został zrealizowany u uciesze Strzyżan i Dworzan. Radę Dzielnicy VII Dwór ani jej Mieszkańców nie kosztowało to nic, a za dobrą współpracę otrzymaliśmy jeden plac z urządzenia do ćwiczeń więcej. Zamontowane są tam urządzenia dla różnych grup wiekowych – od młodzieży szkolnej do Seniorów włącznie m.in. urządzenia do rehabilitacji rąk, tułowia, barków i nóg, oraz urządzenia gimnastyczne i wysiłkowe.

Aktualnie po obfitych deszczach jest trochę błota na dojściu pomiędzy urządzeniami, ale zasiano już trawę i jest kwestią czasu, jak teren powróci do normalności.

Oto zdjęcia placu i urządzeń ogólnodostępnych do ćwiczeń i rehabilitacji.Urządzenia z  bliska

Obecne władze Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór, ściśle współpracują z BRG nad projektem w celu wykonania do końca 2017 r., na terenie gminnym w sercu naszej dzielnicy prawdziwego placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych z urządzeniami do ćwiczeń włącznie i placu rekreacyjnego dla naszych Seniorów z wiatami, oczkiem wodnym lub fonanną. 

==============================================================================

Podręczny wykaz telefonów alarmowych
i kontaktowych

 

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  112

         Straż Miejska    986
Straż Miejska - III Referat - Strażnik Rejonowy 583 477 839
Komisariat Policji na ul. Kaprów w Oliwie    585 211 422
Policja    997

                              Straż Pożarna   998

          Pogotowie Ratunkowe   999

     Pogotowie Energetyczne   991

      Pogotowie Ciepłownicze   993

             Pogotowie Gazowe   992

   Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne   994

       Pomoc Drogowa   981

CiekawostkiNOWOŚĆ ; Jeżeli sprawca wyrzadzi Tobie szkodę i zbiegnie z miejsca kolizji lub wypadku kliknij na poniższy niebieski link a następnie pasek z napisem  "SPRAWDŹ OC DLA POJAZDU " i postępuj zgodnie ze wskazówkami a znajdziesz ubezpieczyciela OC komunikacyjnego sprawcy szkody

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page_afrLoop=734941298426324&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=xzgciqt3q_165

 

Zmieniły się przepisy o ubezpieczeniu OC właścicieli samochodów
W razie wypowiedzenia umowy firma ubezpieczeniowa będzie musiała zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy czy odstąpienia od niej. W razie sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel nie musi już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby dostać zwrot składki.11 lutego 2012r weszła w życie duża zmiana przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. Obejmie właścicieli aut oraz rolników. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów oraz kontynuacji umów przez nowych właścicieli samochodów. Nowe 
przepisy będą stosowane wyłącznie do umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawartych od soboty, tj. 11 lutego 2013 r. Jeżeli ktoś zawarł umowę przed tym dniem, wówczas będą stosowane do niej jeszcze przepisy dotychczasowe. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów ubezpieczenia OC. Od soboty firmy ubezpieczeniowe będą musiały wysłać ubezpieczonym, nie później niż na 14 dni przed końcem okresu rocznego okresu ubezpieczenia, informację o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i o jego warunkach. Muszą w niej podać m.in. propozycję wysokości składki i okoliczności, kiedy składka może się zmienić. W informacji musi też znaleźć się przypomnienie, że dotychczasową umowę można wypowiedzieć, oraz informacja, w jakiej formie, w jaki sposób oraz w jakim terminie można to zrobić.  Ten, kto z powodu automatycznego odnowienia dotychczasowej polisy, znajdzie się w sytuacji, że będzie miał "podwójne ubezpieczenie OC, będzie mógł wypowiedzieć tę umowę, która została automatycznie przedłużona.  Wypowiedziana w tym trybie umowa rozwiąże się już z dniem wypowiedzenia. 

ZOBACZ TAKŻE

- Ćwierć miliona aut bez ubezpieczenia
- OC będzie droższe
- Szpitalom wystarczy jedna polisa
- Ubezpieczyciel sfinansuje nam tylko oryginalne części?
- SN: Ubezpieczyciel musi zwrócić z OC sprawcy wydatki na auto zastępcze


Po to, żeby uniknąć automatycznego zawarcia nowej umowy i znalezienia się w sytuacji "podwójnego ubezpieczenia", wystarczy nadać na poczcie listem poleconym oświadczenie o rezygnacji z kolejnej umowy. Od 11 lutego wystarczy to zrobić nie później niż na jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, bo wprowadzona zostaje zasada tzw. stempla pocztowego. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś prześle listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC, to decydująca będzie data nadania oświadczenia na poczcie, a nie - jak dotychczas - data doręczenia do firmy ubezpieczeniowej. Warto tylko pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu. 
Uwaga: zasada stempla pocztowego nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych do piątku, tj. do 10 lutego. Jeżeli więc ktoś chce zrezygnować z odnowienia takiej umowy, musi pamiętać o tym, że nie wystarczy terminowe nadanie przesyłki na poczcie - wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed upływem końca okresu ubezpieczenia. 

Nowością jest też to, że oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy będzie można składać agentowi ubezpieczeniowemu. Nie dotyczy to umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 r.  Kolejna ważna zmiana polega na tym, że nowy właściciel auta będzie mógł wypowiedzieć otrzymaną wraz z pojazdem umowę przez cały okres jej trwania. Jeżeli tak zrobi, to umowa zostanie rozwiązana natychmiast - z dniem jej wypowiedzenia, a nie - jak dotychczas - z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Wystarczy więc napisać np. "oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem...". Zmiana ta dotyczy nie tylko kupujących, ale też obdarowanych, spadkobierców, najemców.

Nowy właściciel auta, nawet jeśli przejmie umowę ubezpieczenia od sprzedającego auto i jej nie wypowie, musi pamiętać o tym, że nie będzie już ona - jak dotychczas - automatycznie odnowiona na mocy tzw. klauzuli prolongacyjnej. Ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli więc nowy właściciel będzie chciał korzystać z ubezpieczenia w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której dotychczas było ubezpieczone auto, wówczas będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzednika i najpóźniej w tym samym dniu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC. Tylko to zapewni mu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

----- dworzanin -----

Inne

Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
Centrala tel. : 58 323 60 
Informacja tel. : 58 323 60 30

Dyżurny Inżynier Miasta
(przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach
np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy,
zerwaniu trakcji tramwajowej itp.
Całodobowo tel. : 58 524 45 00

Dyżurny Inżynier Miasta (w skrócie DIM) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, DIM informuje osobę zgłaszającą do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom.
Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod nr tel.: 58 52 44 500

----- *** -----

Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko ds. Nadzoru Ruchu
Tel. : 58 309 13 22
  
Mapa Porządku Miasta Gdańska

Centrum Wielofunkcyjnej
Pomocy Osobom Starszym
Tel. : 58 307 09 22; 58 308 95 91

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dla Osób z Choroba Alzheimera
Tel. : 58 351 46 80

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
Ul. Chmielna 54/57 ; 80-748 Gdańsk

Sekretariat tl. ; 58 764 73 02
Biuro Porad Obywatelskich
Ul. Pniewskiego 5/4 ; 80-246 Gdańsk
Tel. ; 58 520 38 28

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
80-543 Gdańsk Pl. Ks. Gustkowskiego 13
tel. ; 58 511 01 21, 58 511 01 22, 801 011 843


==================================================================================

Informacje działaniach Prezydenta Miasta i Rady Miasta Gdańska - https://www.gdansk.pl/

==============================================================================
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
https://www.uw.gda.pl/index_pl.php

==============================================================================
Straż Miejska
Wszyscy mamy lepszy dostęp do Strażnika Rejonowego Dzielnicy VII Dwór, strony www,  bezpośredni nr telefonu lub e-meil, sprawdź ; https://www.strazmiejska.gda.pl/twoja-dzielnica/vii-dwor/

==============================================================================Historia z XIX wieku i dotyczy równie terenów obecnej Dzielnicy (dawniej Osiedla)-
https://www.staraoliwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79:szperanie-w-historii&catid=4:historia&Itemid=7

 

============================================================================================================================

Ciekawe informacje o Oliwie, zabytkach, lasach oliwskich, szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych - https://staraoliwa.pl/

============================================================================================================================

O zabytkowych dworach usytuowanych przy ul. Polankami i VII Dworze - https://www.visitgdansk-oliwa.com/index.php/Atrakcje-Gdansk-Oliwa/Polanki-i-dwory-oliwskie.html

===========================================================================================================================

Portal poświęcony starym polskim zabytkom jak : Dwory ( w tym wszystkie Dwory oliwskie), Zamki, Pałace. Tu znajdzie się bardzo dużo ciekawych informacji i ilustracji potrzebnych m.in. do uzupełnienia edukacji dzieci i nie tylko. Portal godny uwagi –   https://www.polskiezabytki.pl/m/zabytki/

============================================================================================================================
 

 

------------ dworzanin  ----------

łacznie odwiedziło Informator - * 2525 odwiedzający * - zapraszam ponownie
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=