- Mieszkańcy czekają na
  Prosto z dzielnicy
  Sklepy i Restauracje
  Kultura i rozrywka
  Mieszkańcy czekają na
  Licznik odsłon


Priorytetowe zadania dla Dzielnicy na najbliższe lata
========================================================================

2012 rok


W wyniku podjętych uchwał przez Radnych osiedla, obecnie Dzielnicy VII Dwór, w sprawie ujęcia w budżecie Miasta na roku 2013 do wykonania priorytetowych zadań dla naszej dzielnicy - podaję wykaz zakwalifikowanych prac do wykonania - a co zostało z tego wykonane:

Uchwały nr IX/13/12 z dnia 17 maja 2012r Rady Osiedla VII Dwór Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zakwalifikował do projektu budżetu na 2013r -Obniżenie krawężników drogi na zjazdach z chodnika dla wózków w obrębie skrzyżowania ul. Krasnoludków i Bellinga z ul. Paneckiegooraz zakwalifikował do bazy projektów inwestycyjnych – „Naprawę nawierzchni ul. Paneckiego wraz z wykonaniem odwodnienia

Uchwały nr IX/14?12 z dnia 17 maja 2012r Rady Osiedla VII Dwór Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zakwalifikował do projektu budżetu na 2013r - Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Norblina

Uchwały nr IX/15/12 z dnia 17 maja 2012r Rady Osiedla VII Dwór Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zakwalifikował do projektu budżetu na 2013r -Oznakowanie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach w obrębie skrzyżowania ul. Norblina z ul. Michałowskiegooraz zakwalifikował do bazy projektów inwestycyjnych – „Naprawienie nawierzchni jezdni ulicy Michałowskiego (cała) i Poszerzenie pasa z miejscami do parkowania pojazdów usytuowanego wzdłuż ul. Michałowskiego

Uchwały nr IX/16/12 z dnia 17 maja 2012r Rady Osiedla VII Dwór Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zakwalifikował do projektu budżetu na 2013r -Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Abrahama na odcinku od ul. Paneckiego do ul. Polanki

Niestety, w dalszym ciągu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jest głuchy na głosy naszych mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych i samochodowym w obrębie skrzyżowania ul. Abrahama z ul. Norblina (jedyne przejście dla pieszych do kościoła oraz systematyczne stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym przez zaparkowane pojazdy przez osoby przyjeżdżające na rehabilitację do Przychodni i na korty tenisowe). W tej sprawie Rada Osiedla w grudniu 2011r wystosowała pismo o ustawienie znakuZakaz Postojuoraz podjęła Uchwalę Nr VIII/10/12 z dnia 20 lutego 2012 roku - W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy :

1. Wykonanie progów zwalniających wyspowych w miejscu przejścia dla pieszych względnie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul Abrahama róg ul. Norblina

2. Wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Piotra Norblina na ciągu chodników dla pieszych ul. Abrahama

W dobie kryzysu koszty tego przedsięwzięcia można zminimalizować do minimum, poprzez namalowanie pasów na jezdni oraz linii ciągłej na ul. Abrahama na odcinku 15 metrów od skrzyżowania z ul. Norblina, lecz upór ZDiZ i stanowcze NIE, doprowadzą kiedyś do tragedii.

Dlatego proszę wszystkich mieszkańców osiedla VII dwór, o przybycie na spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15 października 2012r do IX LO na Strzyży, gdzie będzie Dyrektor ZDiZ i dopominajmy się jako podatnicy tego, co nam się należy.

Oprac; Radny osiedla - Kazimierz Stencel

 -----  dworzanin  ------


łacznie odwiedziło Informator - * 2721 odwiedzający * - zapraszam ponownie
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=